Szukaj

Florian Śmieja wspomina Jana Darowskiego

Profesor Florian Śmieja, bliski przyjaciel poety Jana Darowskiego gościł w Raciborzu i Brzeziu. Profesor spotkał się z krewnymi, znajomymi poety i miłośnikami jego twórczości.

Florian Śmieja do naszego miasta przyjechał na zaproszenie firmy Raciborskie Media oraz redaktor prowadzącej pismo „Brzeski Parafianin”, Małgorzaty Rother – Burek. Spotkanie odbyło się 21 czerwca 2011 roku w Karczmie Hetmańskiej w ramach obchodów „85. rocznicy urodzin poety Jana Darowskiego” (obchody organizowane przez Raciborskie Media odbywają się pod patronatem Prezydenta Miasta). Uczestniczyli w nim między innymi przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej, dyrektor MiPBP Małgorzata Szczygielska, dr Sławomir Janowski oraz ksiądz Józef Gawliczek z parafii w Brzeziu.


Florian Śmieja to jeden z najwybitniejszych iberystów, poeta, tłumacz, profesor University of Western Ontario w Kanadzie, uniwersytetów Londyńskiego, Wrocławskiego i Opolskiego. Profesor w 2010 roku, za pośrednictwem Konsula Generalnego RP w Toronto, przekazał rektorowi Uniwersytetu Rzeszowskiego gromadzone przez dziesiątki lat archiwalia dokumentujące życie literackie i kulturalne na emigracji w Londynie.

Profesor Florian Śmieja o archiwum w Rzeszowie – film wideo.

Od tego też rozpoczęła się rozmowa. Na wstępie gościa zapytano o archiwum w Rzeszowie, które znajduje się w pomieszczeniach biblioteki uniwersyteckiej i które zajmuje dwa pokoje. – Przez to, że ja dałem tam swoje archiwum to powstaje tam archiwum wszystkich poetów londyńskich między innymi Janka Darowskiego. Jego żona podarowała do archiwum nie tylko książki czy rękopisy, ale nawet ręczną drukarkę – mówił Profesor. – Moje rzeczy nie mogły pójść w lepsze ręce. Będą służyć młodszym pokoleniom. Będą dawały im wizję – dodał. Profesor Florian Śmieja i Jan Darowski byli dobrymi przyjaciółmi. Poeta pochodzący z Brzezia chcąc podkreślić ich przyjaźń zadedykował profesorowi jeden ze swoich wierszy, co robił bardzo rzadko. Wiersz podczas spotkania przeczytała Małgorzata Rother – Burek prosząc gościa o interpretację tego utworu. – Ja ciągle czytam ten wiersz, poezja Janka jest często niedopowiedziana – powiedział profesor. Dodał, że poezja Darowskiego jest bardzo trudna do interpretacji z czym zgodzili się uczestnicy spotkania. Wspólnie zauważyli także, że jednym z nielicznych prostszych wierszy poety jest „Brzeska aleja” – utwór opisujący autentyczne miejsce w Brzeziu, miejscowości w której się urodził i spędził dzieciństwo.  Brzezie to miejsce, do którego tęsknił i do którego „wrócił po śmierci” (został pochowany na cmentarzu w Brzeziu).

Profesor Florian Śmieja o znajomości z Czesławem Miłoszem i Zbigniewem Herbertem – film wideo.

Nie tylko poezja Jana Darowskiego była tematem rozmów z gościem. Profesor na swojej drodze życiowej spotkał wielu wybitnych ludzi. Nic więc dziwnego, że uczestnicy spotkania dopytywali Prof. F.Śmieję o jego znajomość z Czesławem Miłoszem, Arcybiskupem J.F. Gawliną czy Zbigniewem Herbertem. Gość chętnie odpowiadał na pytania. Wszystkich zaintrygowała historia dotycząca wizyty Miłosza w Londynie. Noblista gościł w tym mieście na zaproszenie Prof. Śmieji. Starszej emgracji jednak nie odpowiadała jego wizyta i to, że młodzi poeci spotykają się wraz z artystą by czytać jego wiersze. – Starsi uważali Miłosza za współpracownika PRL-u. Jego wizyta była nie do przyjęcia. Jednak my byliśmy wtedy młodzi i się tym po prostu nie przejmowaliśmy – wspominał profesor. Ciekawostką, której także można było dowiedzieć się podczas spotkania, był fakt, iż Zbigniew Herbert był ojcem chrzestnym syna Jana Darowskiego. Na zakończenie spotkania członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej wręczyli Profesorowi album, na którym podpisali się wszyscy uczestnicy spotkania. Dwie srebrne pamiątkowe monety przekazała też prezes BS – Elżbieta Ceglarek, zaś pracownik urzędu przekazał pamiątkowe upominki z Raciborza w imieniu prezydenta Mirosława Lenka. Bardzo się cieszę, że są osoby, dzięki którym Jan Darowski żyje. Żyje tutaj w Raciborzu, w Brzeziu, do którego za chwilę pojadę na cmentarz… Nie pisał na marne. Jego twórczość przetrwa i miejmy nadzieję, że biblioteka będzie szczycić się tym, że był lokalny człowiek, który na emigracji mocował się z językiem – dodał.

Profesor Florian Śmieja i uczestnicy spotkania o poezji Jana Darowskiego – film wideo.

Po spotkaniu profesor Śmeja wraz z uczestnikami zwiedził raciborski rynek, przystanął też przy pomniku abpa J.Gawliny, z którym osobiście miał okazję się poznać.


Profesor Florian Śmieja osobiście znał arcybiskupa J.Gawlinę

Druga część spotkania odbyła się w Brzeziu, gdzie po raz kolejny (po dwóch latach) stanął nad grobem Jana Darowskiego zapalając znicz. Tu spotkał się m.in. z siostrą poety – Łucją i bratem Kazimierzem. W Brzeziu goście zatrzymali się w obejściu klasztoru, gdzie znajduje się tablica upamiętniająca postać Abpa J.Gawliny oraz urna z ziemią z mogiły z Monte Cassino. Była także okazja zatrzymać się przy sarkofagu Sługi Bożej S.M Dulcissimy, którą tak często wspominał poeta Jan Darowski.


Nad grobem z siostrą poety Łucją i bratem Kazimierzem

Profesor Śmieja, żegnając się wyraził wdzięczność, że po raz drugi mógł odwiedzić rodzinne strony przyjaciela z czasów działalności londyńskiej grupy „Kontynenty”

/p/

Organizatorem „Obchodów 85. rocznicy urodzin poety Jana Darowskiego, poety ziemi raciborskiej” jest firma Raciborskie Media , wydawca portalu raciborz.com.pl , Gazety Informator oraz „Brzeskiego Parafianina” .  Obchody odbywają się pod patronatem Prezydenta Miasta Racibórz.

zobacz również artykuły związane z Janem Darowskim na portalu raciborz.com.pl