Szukaj

Wieczór Polskiej Poezji z Janem Darowskim w DK Strzecha

30 września 2011 r. w DK Strzecha odbył się Wieczór Polskiej Poezji w ramach obchodów 85. rocznicy urodzin raciborskiego poety. Program muzyczno-recytatorski zwieńczył koncert Kuby Blokesza. Małgorzata Burek, redaktor prowadząca pismo „Brzeski Parafianin”, zainicjowała szereg działań kulturalnych w celu promowania sylwetki Jana Darowskiego i jego twórczości poetyckiej. Pierwszy głos należał do laureatów konkursu recytatorskiego oraz Klubu Poezji Śpiewanej Atlantyda działającego przy Raciborskim Centrum Kultury pod kierunkiem Ireny Hlubek. Druga część wieczoru poetyckiego rozpoczęła się od nagrodzenia laureatów konkursu recytatorskiego poświęconego utworom Jana Darowskiego.

Relacja: https://jandarowski.pl/2011/11/08/wieczor-polskiej-poezji-z-janem-darowskim/