Szukaj

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Trzeba się trzymać pięknych przyzwyczajeń. Twórczość Jana Darowskiego” w Rzeszowie

W dniach 8-9 listopada 2011 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim miała miejsce Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Trzeba się trzymać pięknych przyzwyczajeń. Twórczość Jana Darowskiego”, która dotyczyła wspomnienia Jana Darowskiego w 85. rocznicę urodzin i 3. rocznicę śmierci. Sympozjum zorganizowane przez Instytut Filologii Polskiej, Zakład Literatury Polskiej XX Wieku oraz Pracownię Literatury poza Krajem było kolejną konferencją naukową w Rzeszowie poświęcona pisarzom emigracyjnym, wśród których od lat szczególne zainteresowanie budzi londyńska grupa pisarzy „Kontynentów”. Wzruszające było powitanie gości honorowych z Londynu – żony poety Barbary Darowskiej oraz syna Michała. W konferencji udział wzięła także kuzynka poety – Barbara Kalinowska z Białegostoku. Ciepło przywitano również przedstawicielki stron rodzinnych poety, a mianowicie redaktorkę „Brzeskiego Parafianina” – Małgorzatę Rother–Burek oraz przedstawicielkę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu – Małgorzatę Michalczyk.

Relacja: https://jandarowski.pl/2012/02/06/o-janie-darowskim-w-rzeszowie/