Szukaj

O Janie Darowskim w Rzeszowie

Kilka refleksji z udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat „Trzeba się trzymać pięknych przyzwyczajeń. Twórczość Jana Darowskiego.”

Konferencja odbyła się w dniach 8-9 listopada 2011 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim, a dotyczyła wspomnienia poety w 85. rocznicę urodzin i 3. rocznicę śmierci. Sympozjum zorganizowane przez Instytut Filologii Polskiej, Zakład Literatury Polskiej XX Wieku oraz Pracownię Literatury poza Krajem to kolejna konferencja naukowa w Rzeszowie poświęcona pisarzom emigracyjnym, wśród których od lat szczególne zainteresowanie budzi londyńska grupa pisarzy „Kontynentów”.

Darowski określany często jako „pisarz nieznany” doczekał się „swoistego odkrycia”. Odkrycia nad podziw spodziewanego. Przekazane w br. przez żonę Barbarę Darowską oraz prof. Floriana Śmieję archiwum nieznanej, niedrukowanej twórczości poety, pisarza, eseisty, tłumacza, krytyka literackiego do biblioteki uniwersyteckiej w Rzeszowie stało się prawdziwą skarbnicą dla badaczy polskiej literatury emigracyjnej. Przebogate archiwum zajmuje kilka półek dostępnych dla wszystkich czytelników, a duża część zgromadzonych dokumentów umieszczona została w „skarbcu” w oczekiwaniu na naukowe opracowanie.

Otwarcia konferencji, jak również Archiwum Jana Darowskiego dokonał J. M. Rektor UR prof. Dr hab. Stanisław Uliasz.
Wzruszające było powitanie gości honorowych z Londynu – żony poety Barbary Darowskiej oraz syna Michała. W konferencji udział wzięła także kuzynka poety p. Barbara Kalinowska z Białegostoku. Ciepło przywitano również przedstawicielki stron rodzinnych poety, a mianowicie redaktorkę „Brzeskiego Parafianina” mgr Małgorzatę Rother–Burek oraz przedstawicielkę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Raciborzu mgr Małgorzatę Michalczyk. Konferencja rzeszowska to z całą pewnością „wstęp opracowań” mało znanej, oryginalnej, wybitnej twórczości Jana Darowskiego. Słowa wybitnej, oryginalnej nie brzmią gołosłownie po wysłuchaniu ponad 20 referatów badaczy literatury – przedstawicieli uniwersytetów m. in. z Rzeszowa, Krakowa, Wrocławia, Katowic, Kielc, Krosna. Referaty o różnorodnym zabarwieniu w sensie spojrzenia całościowego na twórczość Darowskiego, jak również próba interpretacji wybranych utworów, esejów, próba oceny translatorskiej pisarza, spojrzenie na poetę z pozycji niedokończonej, niedrukowanej powieści biograficznej „Unsere”. Ważnym elementem rzucającym światło na twórczość Jana Darowskiego była dyskusja na temat jego życia. Wykorzystana została piętnastoletnia relacja poety z „Brzeskim Parafianinem” i jego związki z Ziemią Raciborską. Skorelowanie wątków biograficznych miało miejsce dzięki wypowiedziom i dopowiedzeniom żony, p. Barbary Darowskiej.

Korzyści z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w Rzeszowie z pewnością będą wielostronne. Zarówno dla środowisk naukowych, humanistycznych nie tylko uniwersytetów, których przedstawiciele brali udział w konferencji, jak również dla raciborszczyzny – ziemi rodzinnej poety.

Trwające obchody 85. rocznicy urodzin Jana Darowskiego organizowane przez firmę Raciborskie Media – wydawcę „Brzeskiego Parafianina” pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta oraz aktywne włączenie się Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej budziły zainteresowanie uczestników konferencji, zaś wydanie w 2008 r. przez Raciborskie Media pierwszego w kraju wyboru poezji Jana pt. „Powroty” – jak podkreślano – stanowiło dla wielu pierwsze zetknięcie się z poezją Jana Darowskiego. Udział w konferencji przedstawicieli Biblioteki pozwolił nawiązać wiele ważnych kontaktów z badaczami twórczości Jana Darowskiego, które wzbogacą planowaną na wiosnę 2012 roku Konferencję popularno-naukową organizowaną przez Bibliotekę w Raciborzu jako podsumowanie obchodów 85. rocznicy urodzin Jana Darowskiego – poety ziemi raciborskiej.

Małgorzata Rother – Burek

zobacz również artykuły związane z Janem Darowskim na portalu raciborz.com.pl