Szukaj

Archiwa Autora:

Lokalizacja skweru wiąże się z postacią poety – znajduje się na drodze z Brzezia do Raciborza. 21 grudnia w Urzędzie Miasta Racibórz odbyło się spotkanie okolicznościowe upamiętniające postać Jana Darowskiego. W ten sposób zakończono inicjatywę lokalną, która polegała na utworzeniu skweru Jana Darowskiego w 15. rocznicę śmierci pochodzącego z Brzezia poety. Z inicjatywą wyszło Stowarzyszenie Śląskie Porozumienie Gospodarcze ŚLĄSK.ONLINE, którego jednym z kluczowych działań jest edukacja i jakość życia, co pokrywało się z założeniami konkursu miasta w takich obszarach jak: wzmacnianie tożsamości narodowej i patriotyzmu lokalnego, edukacja lokalna, poprawa jakości życia, nowy walor dla turystyki pieszej i rowerowej oraz promocja Raciborza w kraju i na świecie. (więcej…)
Katarzyna Niesporek/Uniwersytet Śląski w Katowicach – Tematy i konteksty (2020) Tematem artykułu jest interpretacja wierszy Jana Darowskiego, które wskazują na problem niemożności powrotu poety do rodzinnego miasta – Brzezia nad Odrą. Choć symbolicznie zamyka on drzwi do przestrzeni, w której kiedyś żył, nadal trzyma klucz, jakby zostawiał sobie szansę na zmianę swojej decyzji. Boi się, że otworzy w ten sposób przestrzenie, do których nie chce wejść, zatem bada naturę klucza i początkowo próbuje się go pozbyć. Kiedy mu się nie udaje zapomnieć o kluczu, udowadnia jego nieporęczność i niefunkcjonalność. Autor "Drzewa sprzeczki" ostatecznie używa go w inny sposób – dla zabezpieczenia wspomnień o swoim miejscu urodzenia i dzieciństwa. Zamykając je poprzez metaforyczne "obracanie" klucza, stara się je chronić – jako…
Jerzy Sikora (2019 r.) Książka zawiera biografie i twórczość poetów londyńskich „Kontynentów”: Andrzeja Buszy, Bogdana Czaykowskiego, Adama Czerniawskiego, Floriana Śmieji i Jana Darowskiego. Stanowili oni szczególną grupę literacką, która jako pierwsza w dziejach polskiej literatury dojrzewała i debiutowała na obczyźnie – w Londynie na przełomie lat 50. i 60. ubiegłego wieku. – Czesław Miłosz uważał, że pierwszą książką, jaką powinni wydać, jest nie antologia wierszy, ale antologia biografii. Tragicznych, ale fascynujących biografii (...). Poeci londyńskich "Kontynentów" – nie wszyscy już w sensie fizycznym, ale poprzez swoją twórczość – nadal żyją, a ta książka ma jeszcze dodatkowo ożywić recepcję i znajomość ich poezji wśród, zwłaszcza młodych, czytelników i miłośników literatury w Polsce – pisze Jerzy Sikora. Małe eseje. Jan Darowski Martyna…
Alicja Jakubowska-Ożóg/Uniwersytet Rzeszowski – Dydaktyka Polonistyczna (2018) Artykuł omawia wzajemną interpretację biografii i literatury. Przedmiotem analizy jest biografia Jana Darowskiego, pisarza związanego przez wiele lat z grupą literacką "Kontynenty". Przeszłość przywołana we wspomnieniach Darowskiego ma strukturę hierarchiczną – obok dłuższych odcinków czasowych, stanowiących ramy dla opowiadań, pojawiają się odcinki krótsze (np. wydarzenia mierzone w dniach, tygodniach, miesiącach), które uzupełniane są istotnymi dla autora epizodami. Biografia Darowskiego ukazuje tragedię ludzi, którzy podobnie jak pisarz uwikłali się w historię i stali się właściwym kontekstem dla interpretacji sensów zawartych w jego utworach. Więcej: https://repozytorium.ur.edu.pl/bitstreams/17a2c013-9bc2-464a-9c12-c1fc78e4270f/download zobacz również artykuły związane z Janem Darowskim na portalu raciborz.com.pl
Henryk Waniek – cultureave.com (2017) "(...) to pióro nie byle jakie i umysł, choć dopiero z papierów zmartwychwstający. To mnie zresztą za bardzo nie dziwi, jako że przyszło mu być emigrantem. Żył niemal na innej planecie, patrząc na Polskę z bezpiecznego dystansu. Co więcej, nie rozpychał się Darowski na jarmarku literackiej próżności. Emigranckim, oczywiście. Przyglądał mu się z rezerwą, a kto wie czy nie nawet z niesmakiem. Tam, w Albionie. Ale czy na polskim byłoby inaczej? Do jarmarku nie pasował, kwalifikował się raczej do Hyde-Parku. Poza tym, gdzie mu tam do uniwersytetów! Jego doktoratem było samo życie. Lektury. Myślenie. Trzeźwy ogląd rzeczy. Nie czułby się pewnie dotknięty, gdybym tu napisał – samouk. Bo trudno o większy komplement. Kto się bowiem…
Podczas prelekcji przy stole z brzeskim kołaczem i kawą zastałem jednego z uczestników konferencji, który spytał: jak to się stało, że w Raciborzu znany jest Eichendorff a Darowski nie? Adam Darowski, syn Jana Darowskiego, któremu poświęcona była naukowa konferencja w raciborskiej bibliotece, na wstępie swojego przemówienia przyznał:  kiedy dowiedziałem się, że mam tutaj zabrać głos zastanawiałem się o czym mogę powiedzieć. Analizy wierszy się nie podejmę ale wyszperałem trochę albumów ze zdjęciami i pomyślałem, że mogę się nimi podzielić i opowiedzieć coś o czym zwyczajnie tutaj w Raciborzu nie wiecie… o zwykłym życiu rodzinnym Jana Darowskiego w Londynie. Na ekranie pojawiają się kolejne zdjęcia, na których młody Jan Darowski bawi się z dziećmi. Syn Adam wspomina sytuacje, które pamięta jak…
Towarzystwo Miłośników Ziemi Raciborskiej upamiętniło Jana Darowskiego, pochodzącego z Brzezia poetę, organizując wieczorek poświęcony jego poezji. W poniedziałek w siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej odbył się wieczorek poświęcony spuściźnie literackiej Jana Darowskiego, pochodzącego z Brzezia poety, eseisty, krytyka literackiego i tłumacza. Spotkanie prowadziła Małgorzata Rother-Burek – nauczycielka i była dyrektor SP nr 4 w Brzeziu, lokalna patriotka, była radna miasta i powiatu, redaktor prowadząca pisma „Brzeski parafianin”, krzewicielka rodzimej kultury, która przez kilkanaście lat przyjaźniła się z Janem Darowskim i była jedną z pierwszych osób przywracających w Raciborzu pamięć o poecie. Małgorzata Rother-Burek przypomniała sylwetkę Jana Darowskiego, natomiast członkinie TMZR przeczytały jego wiersze. Uczestnicy spotkania obejrzeli również prezentację przedstawiającą życie poety. Wśród gości znalazły się m.in. siostra Jana Darowskiego Łucja…
16 grudnia 2016 r. odbyła się krótka uroczystość związana z nadaniem rondu imienia Jana Darowskiego. Przy rondzie przy ul. Rybnickiej, Markowickiej i S. Drzewieckiego spotkali się ci, którzy przez lata dbali o pamięć o poecie. Z inicjatywą takiego upamiętnienia poety wyszło wydawnictwo Raciborskie Media oraz Małgorzata Rother-Burek – wieloletnia przyjaciółka Jana Darowskiego i swego rodzaju rzeczniczka jego twórczości w regionie, który do końca życia uważał za swoją małą ojczyznę. (więcej…)
1 2 3 6