Szukaj

Archiwa Kategorii: Napisano o Darowskim

Lokalizacja skweru wiąże się z postacią poety – znajduje się na drodze z Brzezia do Raciborza. 21 grudnia w Urzędzie Miasta Racibórz odbyło się spotkanie okolicznościowe upamiętniające postać Jana Darowskiego. W ten sposób zakończono inicjatywę lokalną, która polegała na utworzeniu skweru Jana Darowskiego w 15. rocznicę śmierci pochodzącego z Brzezia poety. Z inicjatywą wyszło Stowarzyszenie Śląskie Porozumienie Gospodarcze ŚLĄSK.ONLINE, którego jednym z kluczowych działań jest edukacja i jakość życia, co pokrywało się z założeniami konkursu miasta w takich obszarach jak: wzmacnianie tożsamości narodowej i patriotyzmu lokalnego, edukacja lokalna, poprawa jakości życia, nowy walor dla turystyki pieszej i rowerowej oraz promocja Raciborza w kraju i na świecie. (więcej…)
Katarzyna Niesporek/Uniwersytet Śląski w Katowicach – Tematy i konteksty (2020) Tematem artykułu jest interpretacja wierszy Jana Darowskiego, które wskazują na problem niemożności powrotu poety do rodzinnego miasta – Brzezia nad Odrą. Choć symbolicznie zamyka on drzwi do przestrzeni, w której kiedyś żył, nadal trzyma klucz, jakby zostawiał sobie szansę na zmianę swojej decyzji. Boi się, że otworzy w ten sposób przestrzenie, do których nie chce wejść, zatem bada naturę klucza i początkowo próbuje się go pozbyć. Kiedy mu się nie udaje zapomnieć o kluczu, udowadnia jego nieporęczność i niefunkcjonalność. Autor "Drzewa sprzeczki" ostatecznie używa go w inny sposób – dla zabezpieczenia wspomnień o swoim miejscu urodzenia i dzieciństwa. Zamykając je poprzez metaforyczne "obracanie" klucza, stara się je chronić – jako…
Jerzy Sikora (2019 r.) Książka zawiera biografie i twórczość poetów londyńskich „Kontynentów”: Andrzeja Buszy, Bogdana Czaykowskiego, Adama Czerniawskiego, Floriana Śmieji i Jana Darowskiego. Stanowili oni szczególną grupę literacką, która jako pierwsza w dziejach polskiej literatury dojrzewała i debiutowała na obczyźnie – w Londynie na przełomie lat 50. i 60. ubiegłego wieku. – Czesław Miłosz uważał, że pierwszą książką, jaką powinni wydać, jest nie antologia wierszy, ale antologia biografii. Tragicznych, ale fascynujących biografii (...). Poeci londyńskich "Kontynentów" – nie wszyscy już w sensie fizycznym, ale poprzez swoją twórczość – nadal żyją, a ta książka ma jeszcze dodatkowo ożywić recepcję i znajomość ich poezji wśród, zwłaszcza młodych, czytelników i miłośników literatury w Polsce – pisze Jerzy Sikora. Małe eseje. Jan Darowski Martyna…
Alicja Jakubowska-Ożóg/Uniwersytet Rzeszowski – Dydaktyka Polonistyczna (2018) Artykuł omawia wzajemną interpretację biografii i literatury. Przedmiotem analizy jest biografia Jana Darowskiego, pisarza związanego przez wiele lat z grupą literacką "Kontynenty". Przeszłość przywołana we wspomnieniach Darowskiego ma strukturę hierarchiczną – obok dłuższych odcinków czasowych, stanowiących ramy dla opowiadań, pojawiają się odcinki krótsze (np. wydarzenia mierzone w dniach, tygodniach, miesiącach), które uzupełniane są istotnymi dla autora epizodami. Biografia Darowskiego ukazuje tragedię ludzi, którzy podobnie jak pisarz uwikłali się w historię i stali się właściwym kontekstem dla interpretacji sensów zawartych w jego utworach. Więcej: https://repozytorium.ur.edu.pl/bitstreams/17a2c013-9bc2-464a-9c12-c1fc78e4270f/download zobacz również artykuły związane z Janem Darowskim na portalu raciborz.com.pl
Henryk Waniek – cultureave.com (2017) "(...) to pióro nie byle jakie i umysł, choć dopiero z papierów zmartwychwstający. To mnie zresztą za bardzo nie dziwi, jako że przyszło mu być emigrantem. Żył niemal na innej planecie, patrząc na Polskę z bezpiecznego dystansu. Co więcej, nie rozpychał się Darowski na jarmarku literackiej próżności. Emigranckim, oczywiście. Przyglądał mu się z rezerwą, a kto wie czy nie nawet z niesmakiem. Tam, w Albionie. Ale czy na polskim byłoby inaczej? Do jarmarku nie pasował, kwalifikował się raczej do Hyde-Parku. Poza tym, gdzie mu tam do uniwersytetów! Jego doktoratem było samo życie. Lektury. Myślenie. Trzeźwy ogląd rzeczy. Nie czułby się pewnie dotknięty, gdybym tu napisał – samouk. Bo trudno o większy komplement. Kto się bowiem…
Agnieszka Nęcka/Uniwersytet Śląski w Katowicach – Proza polska XX wieku: przeglądy i interpretacje. T. 3, Centrum i pogranicza literatury (2014) Artykuł przypomina Jana Darowskiego, pisarza do tej pory w Polsce prawie nieznanego. Autor szczególnie zwraca na siebie uwagę swoją autobiograficzną powieścią "Unsere", która ukazała się dopiero w 2012 r. i stanowi unikalny zapis przeżycia człowieka, który wychował się na Śląsku na pograniczu polsko‑niemieckim, został powołany do wojska do Wehrmachtu w czasie wojny, a następnie uciekł do wojsk alianckich, aby walczyć z Niemcami. Zapiski o wydźwięku autoterapeutycznym pozwalały mu na poszukiwanie siebie i swojego miejsce w świecie. Walka z "syndromem wygnania" wiązała się z potrzebą świadectwa o przeszłości i ludziach, którzy ją tworzyli. Przeszłość, wpływająca na teraźniejszość, sprawiła, że "ja" z…
Trzeba się trzymać pięknych przyzwyczajeń. Twórczość Jana Darowskiego. Studia i szkice Zenon Ożóg, Jan Wolski (2012) Wstęp Autor: Jan Wolski Jan Darowski. Okruchy biograficzne Autor: Jan Wolski "I czekam na cud…". Glosa do biografii Jana Darowskiego Autor: Monika Kołodziej Związki Jana Darowskiego z Ziemią Raciborską. Brzezie nad Odrą – Londyn – Brzezie nad Odrą Autor: Małgorzata Rother-Burek Dystans i negacja. Główne motywy i zabiegi literackie w poezji Jana Darowskiego Autor: Roman Magryś Motywy antyczne w wierszach Jana Darowskiego Autor: Janusz Pasterski „Słowa słowa / cóż potrafią słowa?” – Jana Darowskiego przygody z językiem Autor: Urszula Iżycka Z emigracyjnej perspektywy: Polska, polskość i obczyzna w twórczości Jana Darowskiego Autor: Justyna Chłap-Nowakowa Napięcie między głosem i językiem. Formy komunikowania w tomie Drzewo…