Szukaj

Obchody 85. rocznicy urodzin poety Jana Darowskiego

Firma Raciborskie Media, wydawca pisma „Brzeski Parafianin” z inicjatywy redaktor prowadzącej – Małgorzaty Burek, organizuje „Obchody 85. rocznicy urodzin Jana Darowskiego, poety ziemi raciborskiej”.

W ramach obchodów 85. rocznicy urodzin Jana Darowskiego, poety ziemi raciborskiej zaplanowano:

1. Konkurs recytatorski poświęcony utworom Jana Darowskiego dla młodzieży gimnazjum, wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych, organizowany przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Ryszarda Kincla w Raciborzu. Termin: kwiecień 2011 – wrzesień 2011.

2. Spotkanie z prof. Florianem Śmieją zorganizowane w Raciborzu przez Raciborskie Media oraz redakcję pisma „Brzeski Parafianin”, podczas którego poeta odwiedzi w Brzeziu mogiłę swego przyjaciela z okresu tworzenia londyńskiej grupy „Kontynenty” – Jana Darowskiego. Florian Śmieja – jeden z najwybitniejszych iberystów, poeta, tłumacz, profesor University of Western Ontario w Kanadzie, uniwersytetów Londyńskiego, Wrocławskiego i Opolskiego. Termin: maj 2011 (uzależniony od terminu przyjazdu prof. na Śląsk).

3. „Wieczór Polskiej Poezii”  impreza propagująca wśród młodzieży polską poezję w tym twórczość i sylwetkę Jana Darowskiego – poety z Raciborza.
Podczas imprezy wystąpią m.in. laureaci konkursu literackiego MiPBP oraz.. koncertowa niespodzianka (wkrótce szczegóły koncertu) . Termin: 30 września 2011, godz. 17:00 Sala Widowiskowa „Strzecha”

4. Konkurs literacki organizowany przez TMZR, którego tematem będą: 1. esej do wybranego wiersza Jana Darowskiego; 2. prezentacja multimedialna promująca życie i twórczość poety Jana Darowskiego. Termin: wrzesień 2011 – grudzień 2011.

5. Konferencja Naukowa w Rzeszowie organizowana przez Zakład Literatury Polskiej XX wieku Uniwersytetu Rzeszowskiego na temat: „Trzeba się trzymać pięknych przyzwyczajeń – Twórczość Jana Darowskiego”.  Udział w konferencji wezmą m.in. Dyrektor MiPBP w Raciborzu – Małgorzata Szczygielska oraz redaktor prowadząca pisma „Brzeski Parafianin” Małgorzata Burek, która wygłosi referat na konferencji). Termin: 8-9 listopad 2011.

6. Sesja popularno – naukowa poświęcona zwieńczeniu i podsumowaniu obchodów „85. rocznicy urodzin Jana Darowskiego” organizowana przez MiPBP w Raciborzu z wykorzystaniem nawiązanych kontaktów z Uniwersytetem Rzeszowskim. Termin: I kwartał 2012.

O Janie Darowskim (1926 – 2008):

Jan Darowski  poeta, eseista, krytyk literacki, tłumacz, jeden z założycieli i współredaktorów londyńskiej grupy „Kontynenty – Nowy Merkuriusz”. Tam publikował większość swoich wierszy, esejów oraz artykułów polemicznych. Drukował również w „Kulturze paryskiej”, „Miesięczniku Literackim”, „Więzi”, „Wiadomościach i Oficynie Poetów”. Urodził się 22 grudnia 1926 w Brzeziu nad Odrą. Podczas wojny uczył się drukarstwa w znanej wówczas drukarni Braci Mayerów w Raciborzu. W 1944 roku ukończył Szkołę Graficzną w Katowicach. W wieku 17 lat został wcielony do Wehrmachtu. Podczas walki o Normandię uciekł na stronę aliantów i zgłosił się do Wojska Polskiego. Uczęszczał na kursy języka i literatury angielskiej organizowane przez Nelson College w Edynburgu. Maturę zdobył w Londynie w 1951 roku.

Dokonał przekładu na język polski poezji D.H. Lawrence’a dla wielotomowej antologii poezji angielskiej. Tłumaczył poezję Herberta, Białoszewskiego, Różewicza, Szymborskiej, Miłosza na język angielski do „Transatlantic Review”, „San Francisco Annual”, „New Writing of East Europe” Czesław Miłosz: Selected Poems Nowy Jork 1973 oraz wielu innych. Jan Darowski wydał dwa tomy poezji „Drzewo sprzeczki” (1969) oraz „Niespodziewane żywoty” (1990). Zbiory te wydane zostały przez Oficynę Poetów i Malarzy w Londynie.

Twórczość Jana Darowskiego znaleźć można w ważniejszych antologiach i zbiorach, jak np. „Antologie de la poésie polonaise” Paryż 1965, „Neue polnishe Lyrik” Darmstadt 1965, „Opisane z pamięci”. Antologia poetycka londyńskiej grupy „Kontynentów” W-wa 1965, „Kolumbowie i współcześni. Antologia poezji polskiej po roku 1939” W-wa 1972, „Mały Słownik Pisarzy Polskich na obczyźnie” W-wa 1992, „Szkolny Słownik Literatury Polskiej XX wieku” Katowice 1998, „Antologia poezji polskiej na obczyźnie 1939-1999” Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik W-wa. Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie Toronto 2002 oraz  wybór wierszy „Powroty” Racibórz 2008.

Organizatorem „Obchodów 85. rocznicy urodzin poety Jana Darowskiego, poety ziemi raciborskiej” jest firma Raciborskie Media , wydawca portalu raciborz.com.pl , Gazety Informator oraz „Brzeskiego Parafianina” .  Obchody odbywają się pod patronatem Prezydenta Miasta Racibórz.

Sponsorzy „Obchodów 85. rocznicy urodzin poety Jana Darowskiego, poety ziemi raciborskiej”:


zobacz również artykuły związane z Janem Darowskim na portalu raciborz.com.pl