Szukaj

Eseje – Jan Darowski

Eseje
Jan Darowski
Posłowie: Jan Wolski
Wydawnictwo: Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne Fraza
2013 r.

„Jan Darowski w swych esejach, głosach polemicznych, tekstach krytycznych podejmuje i rozwija tematy dla niego najważniejsze, takie, które uznać można za miejsca jego duchowego i ideowego zakotwiczenia. Mają zazwyczaj formę pewnej szczególnej opowieści, co pozwala kojarzyć je z prozą. (…) Uznać należy tę cechę prozy za jeden z czarów jego stylu. Eseista bowiem swobodnie porusza się w dalszych i mniej odległych obszarach historycznych i we współczesności. Bliskie są mu różnorodne dziedziny wiedzy, dobrze czuje się w starożytności, która stanowi dla niego nie tylko punkt odniesienia, ale jest czymś żywym i bezpośrednim, choć odległym w czasie, pasjonują go sprawy cywilizacji, rola chrześcijańskiej postawy życiowej, fascynują kwestie funkcjonowania języków, ich struktury i cechy „przekładalności”, istotne są problemy odnoszące się do tożsamości polskiej i człowieczej, ostrej krytyce poddaje doraźną politykę, innymi słowy: porusza się w wielu dziedzinach wiedzy, co świadczy o jego erudycji” – Jan Wolski

zobacz również artykuły związane z Janem Darowskim na portalu raciborz.com.pl